Predavanje “Andrićev dug”

U povodu 13. marta, datuma smrti Ive Andrića, u Domu kulture “Ivo Andrić” u Docu na Lašvi održano je predavanje, odnosno prezentacija eseja “Andrićev dug”. U programu su učestvovali: kustos Enes Škrgo, glumac Matej Baškarad i zbor “Lampoši”.

Share on FacebookEmail this to someonePrint this page