Posjeta Zavičajnom muzeju Travnik: ambasador Johhan Sattler, šef Delegacije EU u Bosni i Hercegovini, Vildana Selimbegović, glavna i odgovorna urednica Oslobođenja, dr. sci. Kenan Dautović, načelnik općine Travnik.

Posjeta Zavičajnom muzeju Travnik: ambasador Johhan Sattler, šef Delegacije EU u Bosni i Hercegovini, Vildana Selimbegović, glavna i odgovorna urednica Oslobođenja, dr. sci. Kenan Dautović, načelnik općine Travnik.

Share on FacebookEmail this to someonePrint this page