Javne nabavke 2021.

Javne nabavke u 2021.

18.12. 2020.
Usluge dojavno-operativnog centra i mobilne intervencije
pdf
22.12. 2020.
Nabavka pogonskog goriva
pdf
22.12. 2020.
Osiguranje posjetitelja
pdf
28.12. 2020.
Usluge, Finansijske usluge: usluge osiguranja, bankarske i investicijske usluge
pdf
28.12.2020.
Usluge, Usluge izdavaštva i štampanja na bazi tarife ili ugovora
pdf
29.12.2020.
Usluge, održavanja i popravki PP aparata
pdf

 

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someonePrint this page