Javne nabavke 2021.

Javne nabavke u 2021.

18.12. 2020.
Usluge dojavno-operativnog centra i mobilne intervencije
pdf
22.12. 2020.
Nabavka pogonskog goriva
pdf
22.12. 2020.
Osiguranje posjetitelja
pdf
28.12. 2020.
Usluge, Finansijske usluge: usluge osiguranja, bankarske i investicijske usluge
pdf
28.12.2020.
Usluge, Usluge izdavaštva i štampanja na bazi tarife ili ugovora
pdf
29.12.2020.
Usluge, održavanja i popravki PP aparata
pdf
11.02.2021.
Nabavka roba za reprezentaciju
pdf
11.02.2021.
Usluge restorana i usluge posluživanja hranom
pdf
18.02.2021.
Nabavka vunenog prediva
pdf
19.02.2021.
Usluge restorana i usluge posluživanja hranom
pdf
19.02.2021.
Nabavka roba za reprezentaciju
pdf
30.03.2021.
Štampanje inventarnih knjiga
pdf
26.04.2021.
Usluge oglašavanja
pdf
05.04.2021.
Plan Javnih nabavki za 2021
pdf
18.05.2021.
Nabavka roba za reprezentaciju
pdf
12.05.2021.
Nabavka materijala za održavanje
pdf
21.05.2021.
Radovi na instalaciji rasvjetnih i signalnih sistema
pdf
28.05.2021.
Usluge, Hotelske i ugostiteljske usluge
pdf
02.06.2021.
Nabavka kompjuterske opreme i potrepština
pdf
17.06.2021.
Usluge restorana i usluge posluživanja hranom
pdf
04.06.2021.
Usluge štampanja plakata, kolor, format A4 i A3
pdf
23.06.2021.
Usluge prijevoza radnika
pdf
23.06.2021.
Kontrola PP aparata
pdf
25.06.2021.
Nabavka higijenskog materijala
pdf
06.07.2021.
Ramovi za slike
pdf
09.07.2021.
Radovi na rekonstrukciji verande muzeja Rodne kuće Ive Andrića
pdf
16.07.2021.
Usluge restorana i usluge posluživanja hranom
pdf
27.07.2021.
Usluge prijevoza radnika
pdf
06.08.2021.
Pranje tepiha
pdf
09.08.2021.
Nabavka i montaža slavine
pdf
12.08.2021.
Radovi na rekonstrukciji dijela krova Memorijalnog muzeja Rodna kuća Ive Andrića
pdf
16.08.2021.
Nabavka herbicida
pdf
18.08.2021.
Obnova domene
pdf
26.08.2021.
Usluge prijevoza radnika
pdf
27.06.2021.
Nabavka knjiga
pdf
08.09.2021.
Stampanje ulaznica
pdf
19.09.2021.
Nabavka tonera
pdf
22.09.2021.
Nabavka kompjuterskih komponenti
pdf
24.09.2021.
Usluge prijevoza radnika
pdf
27.09.2021.
Nabavka roba za reprezentaciju
pdf
06.10.2021.
Usluge AO i troškovi registracije
pdf
18.10.2021.
Usluge prijevoza radnika
pdf
23.10.2021.
Održavanje i kontrola uređaja za sanaciju vlage
pdf
27.10.2021.
Servisiranje vozila
pdf
03.11.2021.
Usluge posluživanja pića
pdf
02.11.2021.
Završne kape na ogradi mosta
pdf
08.11.2021.
Računarska oprema
pdf
30.11.2021.
Štampanje plakata velikog formata
pdf
08.12.2021.
Nabavka aparata za gašenje požara
pdf
08.12.2021.
Nabavka auto guma
pdf
08.12.2021.
Usluge posluživanja pića
pdf
08.12.2021.
Održavanje električnih instalacija
pdf
13.12.2021.
Usluge montaze i balansiranja guma
pdf
20.12.2021.
Štampanje blokova računa
pdf
27.12.2021.
Ramovi za slike
pdf
27.12.2021.
Kancelarijske stolice
pdf
28.12.2021.
Izrada i montaža kovane željezne ograde na zidovima pristupnog mosta Tvrđave SGT
pdf
29.12.2021.
 Štampanje brošura
pdf
28.12.2021.
 Nabavka materijala i alata za održavanje
pdf
29.12.2021.
Nabavka prve pomoći
pdf

 

Share on FacebookEmail this to someonePrint this page