Javne nabavke 2021.

Javne nabavke u 2021.

18.12. 2020.
Usluge dojavno-operativnog centra i mobilne intervencije
pdf
22.12. 2020.
Nabavka pogonskog goriva
pdf
22.12. 2020.
Osiguranje posjetitelja
pdf
28.12. 2020.
Usluge, Finansijske usluge: usluge osiguranja, bankarske i investicijske usluge
pdf
28.12.2020.
Usluge, Usluge izdavaštva i štampanja na bazi tarife ili ugovora
pdf
29.12.2020.
Usluge, održavanja i popravki PP aparata
pdf
11.02.2021.
Nabavka roba za reprezentaciju
pdf
11.02.2021.
Usluge restorana i usluge posluživanja hranom
pdf
18.02.2021.
Nabavka vunenog prediva
pdf
19.02.2021.
Usluge restorana i usluge posluživanja hranom
pdf
19.02.2021.
Nabavka roba za reprezentaciju
pdf
30.03.2021.
Štampanje inventarnih knjiga
pdf
26.04.2021.
Usluge oglašavanja
pdf
05.04.2021.
Plan Javnih nabavki za 2021
pdf
18.05.2021.
Nabavka roba za reprezentaciju
pdf
12.05.2021.
Nabavka materijala za održavanje
pdf
21.05.2021.
Radovi na instalaciji rasvjetnih i signalnih sistema
pdf
28.05.2021.
Usluge, Hotelske i ugostiteljske usluge
pdf
02.06.2021.
Nabavka kompjuterske opreme i potrepština
pdf
17.06.2021.
Usluge restorana i usluge posluživanja hranom
pdf
04.06.2021.
Usluge štampanja plakata, kolor, format A4 i A3
pdf
23.06.2021.
Usluge prijevoza radnika
pdf
23.06.2021.
Kontrola PP aparata
pdf
25.06.2021.
Nabavka higijenskog materijala
pdf

 

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someonePrint this page