Javne nabavke 2016.

Javne nabavke u 2016.

18. 11. 2016.
Rekonstrukcija pokrova nad kapijom i pratećim objektom Memorijalnog muzeja Rodna kuća Ive Andrića.
pdf
11. 11. 2016.
Usluge štampanja.
pdf
25. 10. 2016.
Izrada i ugradnja osnovnih greda u prizemlju Memorijalnog muzeja Rodna kuća Ive Andrića.
pdf
28. 09. 2016.
Izrada i ugradnja nadstrašnice iznad muzejskog eksponata Ćire.
pdf
19. 09. 2016.
Izrada i ugradnja zaštitne rešetke za natkrivanje grobnice, dijela kasnoantičke bazilike u Turbetu
pdf
16. 09. 2016.
Izrada i postavljanje zaštitne rešetke na Bastionu.
pdf
 02. 09. 2016.
Izrada projekta za Memorijalni muzej Rodna kuća Ive Andrića.
pdf
 26. 08. 2016.
Nabavka kancelarijskog materijala za potrebe JU Zavičajni muzej Travnik za 2016. godinu.
pdf
30. 05. 2016.
Štampanje ulaznica, knjiga računa i brošure za potrebe JU Zavičajni muzej Travnik za 2016. godinu.
pdf
04. 05. 2016.
Radovi na sanaciji oštećenja na tvrđavi Stari grad i u Memorijalnom muzeju Rodna kuća Ive Andrića.
pdf
21. 03. 2016.
Nabavka higijenskog materijala za potrebe JU Zavičajni muzej Travnik za 2016. godinu.
pdf
15. 03. 2016
Nabavka i isporuka pogonskog goriva za potrebe JU Zavičajni muzej Travnik za 2016. godinu.
pdf

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someonePrint this page