Naučna biblioteka Zavičajnoga muzeja Travnik

Naučna biblioteka Zavičajnoga muzeja Travnik izvor je znanja za mnogobrojne učenike, studente, profesore,  kao i za sve one koji istražuju te nastoje proširiti vidike i spoznaje.

Muzejska biblioteka zatvorenoga je  tipa, ali svi oni koji to žele mogu se poslužiti knjigama unutar ove ustanove i to bez ikakve naknade. Knjižni fond pokriva različite oblasti: historiju, arheologiju, numizmatiku, muzejsku djelatnost, umjetnost, prirodne nauke, književnost i drugo. Znatan dio čine knjige u kojima je obrađeno područje Bosne i Hercegovine te grada Travnika. Poseban dio ove biblioteke su periodična izdanja, različiti, zbornici, glasnici, časopisi i slično. Najvrjednija sastavnica ove biblioteke su stara i rijetka izdanja koja imaju kako knjižničnu tako i muzejsku vrijednost.

Knjižni fond se obogaćuje na različite načine: razmjenom u najvećem broju, poklonima, i u manjoj mjeri kupovinom.

Ove godine je po treći puta od ustrojavanja muzejske biblioteke provedena revizija – inventura knjižnog fonda.

Konstatirano je da muzejska biblioteka danas posjeduje 8.091 monografsku bibliotečku jedinicu, a od 534 različita naslova u okviru periodike u knjige inventara uneseno je 2.812 periodičnih publikacija.

Share on FacebookEmail this to someonePrint this page