NACIONALNA KONFERENCIJA U JAJCU – PODSTICAJNO OKRUŽENJE ZA RAZVOJ SOCIJALNOG PODUZETNIŠTVA I TURIZMA ZA ŽENE