BOSANSKA KUĆA DJEČIJIM RUKAMA Mala arhitektonska radionica

U sklopu projekta ,,Obnova i zaštita srednjovjekovne tvrđave Stari grad Travnik” koji podržava Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u BiHsredstvima granta za 2023. godinu iz Fonda američkih ambasadora za očuvanje kulturnog nasljeđa (AFCP 2023), uspješno je završen prvi ciklus arhitektonske radionice pod nazivom „Bosanska kuća dječijim rukama“. Radionica je održana 15. februara 2024. godine u saradnji sa Centrom za edukaciju mladih Travnik i njihovim mentorskim programom ,,Stariji brat, starija sestra”. Osnovni cilj radionice je bio da se djeci, kao mlađem naraštaju, približi bosanska tradicionalna arhitektura i običaji koji se vežu uz život u bosanskim kućama. Radionica je predstavljala spoj arhitekture, tradicije, kao i dječije mašte i kreativnosti, čime su djeca dobila priliku da postanu sudionici u važnom procesu očuvanja naše kulturne baštine.

Radionica je bila podijeljena na dva dijela, teorijski i praktični. U okviru teorijskog dijela, djeca su imala priliku da pogledaju prezentaciju o tradicionalnoj bosanskoj arhitekturi, gdje su mogli da nauče mnogo o jednom arhitektonskom ansamblu kojeg čine: kuća, avlija i bašća,  kao i o načinu izgradnje i tipovima kuća na našem području. Drugi dio radionice bio je rezervisan za praktično iskustvo, gdje smo na jedan zabavan i kreativan način crtali male bosanske kućice na dekorativnom bijelom kamenu, te kao rezultat radionice uspjeli da napravimo jedno malo „Dječije bosansko naselje“. Po završetku praktičnog dijela, djeca su dobila zadatak da sa svojim mentorima istraže Osoje – mahalu u Travniku i unutrašnjost jedne bosanske tradicionalne kuće, te pokušaju prepoznati elemente tradicionalne arhitekture naučene u toku ove radionice

Voditeljice radionice bile su: Amela Tiro, muzejska pedagogica, Sabina Maslić, muzejska arhitektica, Ilhana Mujak, voditeljica  mentorskog programa, a uz pomoć mentora i volontera Centra za edukaciju mladih.

U sklopu projekta ,,Obnova i zaštita srednjovjekovne tvrđave Stari grad Travnik”, JU Zavičajni muzej Travnik planira održati još jednu arhitektonsku radionicu za djecu i mlade, pod nazivom ,,Najljepše tvrđave BiH”. Ova radionica će biti posvećena srednjem vijeku, te tvrđavama i utvrdama kao karakterističnom arhitektonskom zaostavštinom iz ovog perioda.

Share on FacebookEmail this to someonePrint this page