ANDRIĆEVI DANI: „Recentna arheološka istraživanja u travničkom kraju“ – Promocija Godišnjaka Akademije nauka i umjetnosti BiH, broj 44

U promociji su sudjelovali:

Edin Bujak, asistent na Katedri za arheologiju u Sarajevu,

Dina Vajzović: “Novootkriveni nalaz pločice sa prikazom kulta dunavskog konjanika s lokaliteta Đelilovac kod Travnika”

Ajla Sejfuli : ” Neobjavljeni brončani nalazi iz lašvanske doline u centralnoj Bosni”
(autori članka dr.Mario Gavranović i mr. Ajla Sejfuli)

“Arheološka iskopavanja srednjovjekovnog groblja na Glavici u Han Biloj kod Travnika” (autor članka mr.Lidija Fekeža-Martinović)

Share on FacebookEmail this to someonePrint this page