ANDRIĆEVI DANI: Foto safari „Travnik – Jajce 2015“

U Zavičajnom muzeju Travnik otvorena je Izložba fotografija nastalih na Foto safariju „Travnik – Jajce 2015“. Od 306 fotografija prijavljenih na konkurs Asocijacije za umjetničku fotografiju BiH žiri je za izlaganje, odnosno foto izložbu odabrao 23 autora i njihovih 112 radova. Na otvaranju izložbe govorio je Mirsad Mujanović, predsjednik foto kluba „Fot“ Travnik. Najuspješnijim fotografima nagrade je uručio Mirko Adžaip.

K A T A L O G

pdf-download-icon

Share on FacebookEmail this to someonePrint this page