Category Archives: Uncategorized

Tehničke informacije

  Zavičajni muzej Travnik Depozitni račun Općine Travnik: 3380002210001221 Budžetska organizacija: 1203123 ID broj: 4236196440001 Adresa: Mehmed-paše Kukavice 1, 72270 Travnik Tel./Fax: ++387 30 518-140 E-mail: muzej.travnik@bih.net.ba   Djelatnici Fatima Maslić, direktor  Enes Škrgo, viši kustos književnosti Ajla Sejfuli, viši kustos arheolog Dženan Dautović , kustos historičar Sabina Maslić, muzejski arhitekta Almir Halilović, dokumentarist Amela Tiro, muzejski pedagog Hazim […]

Opširnije