Scensko čitanje Andrićevih dijela u osnovnim i srednjim školama Općine Travnik

Andrićeva djela u osnovnim i srednjim školama Travnika

U povodu obilježavanja obljetnice 50 godina dodjele Nobelove nagrade za književnost Ivi Andriću Zavičajni muzej Travnik  organizovao je  u osnovnim i srednjim školama na području općine Travnik scensko čitanje fragmenata književnih djela Ive Andrića  čija je radnja smještena u Travnik, kao što su „Travnička hronika“, „Priča o vezirovom slonu“ i „Čaša“.

Scensko čitanje organizuje se uz  podršku Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Srednjobosanskog kantona  i  odvija se u sklopu manifestacije “Andrićevi dani”. Projekat je počeo u Osnovnoj školi Karaula i Katoličkom školskom centru “Petar Barbarić”.

Fragmente tekstova čitaju glumci Matej Baškarad i Darko Smodek.  Cilj projekta je približavanje književnog djela Ive Andrića kroz inscenaciju kao mogući poticaj na stvaranje čitalačkih navika kod učenika.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someonePrint this page