PREDAVANJE: Migracije kroz bosanskohercegovačku prošlost – predavač doc.dr. Dženan Dautović