Javne nabavke 2020.

Javne nabavke u 2020.

13.01. 2020.
Plan javnih nabavki JU Zavičajni muzej Travnik za 2020. godinu
pdf
16.01. 2020.
Nabavka pogonskog goriva
pdf
16.01. 2020.
Usluge, Finansijske usluge: usluge osiguranja, bankarske i investicijske usluge
pdf
17.01. 2020.
Osiguranje posjetitelja tvrđave Stari grad Travnik
pdf
17.01.2020.
Usluge dojavno-operativnog centra i mobilne intervencije
pdf
24.01.2020.
Nabavka kompjuterske opreme i potrepštin
pdf
 21.02.2020.
Nabvaka linoleuma
pdf
21.02.2020.
Nabavka rolo zavjesa
pdf
20.03.2020.
Usluge oglašavanja
pdf
20.03.2020.
Servis protuprovalnog sistema
pdf
20.03.2020.
Nabavka roba za reprezentaciju
pdf
10.04.2020.
Nabavka sredstava za dezinfekciju
pdf
10.04.2020.
Nabavka sredstava za dezinfekciju i drugog potrošnog materijala
pdf
10.04.2020.
Nabavka sredstava za dezinfekciju i drugog potrošnog materijala
pdf
10.04.2020.
Nabavka sredstava za uništavanje korova-Herbicidi
pdf
30.04.2020.
Rješenje o prvoj izmjeni Plana javnih nabavki
pdf
30.04.2020.
Prva izmjena Plana javnih nabavki Zavičajnog muzeja Travnik
pdf
30.04.2020
Nabavka tonera
pdf
17.08.2020
Obavještenje o poništenju postupka
pdf
29.05.2020
Nabavka kancelarijskog materijala
pdf
29.05.2020
Nabavka printera
pdf
29.05.2020
Štampanje plakata i drugih potrepština
pdf
 29.05.2020
 Nabavka pečata
pdf
 29.05.2020
Oglašavanje
pdf
29.05.2020
Nabavka materijala za održavanje
pdf
25.06.2020
Demontaža, montaža i popravka izložbenih vitrina
pdf
25.06.2020
Nabavka laminata
pdf
25.06.2020
Održavanje i popravka izložbenih vitrina
pdf
25.06.2020
Održavanje PP aparata
pdf
25.06.2020
Oglašavanje
pdf
25.06.2020
Oglašavanje
pdf
08.06.2020
Rješenje o poništenju postupka javne nabavke
pdf
18.08.2020
 Rješenje o izboru najpovoljnijeg ponuđača
pdf

 

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someonePrint this page