Javne nabavke 2019.

Javne nabavke u 2019.

19.01. 2019.
Osiguranje posjetilaca tvrđave Stari grad od nesretnog slučaja
pdf
19.01. 2019.
Usluge dojavno-operativnog centra i mobilne intervencije
pdf
21.01. 2019.
Nabavka i isporuka pogonskog goriva za potrebe JU Zavičajni muzej Travnik.
pdf
21.01. 2019.
Usluge osiguranja uposlenika od nesreće JU Zavičajni muzej Travnik
pdf
20.02.2019.
Nabavka robe za reprezentaciju za potrebe JU Zavičajni muzej Travnik
pdf
22.02.2019.
Nabavka robe – Akumulator vozila za potrebe JU Zavičajni muzej Travnik
pdf
 22.02.2019.
Nabavka robe za reprezentaciju za potrebe JU Zavičajni muzej Travnik
pdf
01.03.2019.
 Nabavka – Usluge katalogizacije za potrebe JU Zavičajni muzj Travnik
pdf
13.03.2019.
Nabavka robe za reprezentaciju za potrebe JU Zavičajni muzej Travnik
pdf
20.03.2019.
Nabavka robe za reprezentaciju za potrebe JU Zavičajni muzej Travnik
pdf
05.04.2019.
Usluge prevoza radnika za potrebe JU Zavičajni muzej Travnik
pdf
08.04.2019.
 Usluge, Hotelske i ugostiteljske usluge
pdf
12.04.2019.
Usluge štanpanja knjige “Sjećanje na Travnik” autora Envera Sujoldžića
pdf
16.04.2019.
Usluge održavanja i popravke vozila za potrebe Zavičajnog muzeja Travnik
pdf
19.04.2019.
Nabavka tonera za potrebe Zavičajnog muzeja Travnik
pdf
19.04.2019.
Usluge štampanja plakata
pdf
23.04.2019.
Usluge, Reklamne usluge i usluge marketinga
pdf
24.04.2019.
Usluge, Usluge izdavaštva i štampanja na bazi tarife ili ugovora (Štampanje Afiša A5)
pdf
30.04.2019.
Nabavka i isporuka materijala za održavanje
pdf
08.05.2019.
Nabavka kancelarijskog materijala
pdf
08.05.2019.
Usluge, Usluge izdavaštva i štampanja na bazi tarife ili ugovora (Štampanje ulaznica)
pdf
15.05.2019.
Nabavka knjiga
pdf
16.05.2019.
Konzervacija i restauracija knjiga
pdf
17.05.2019.
Nabavka robe za reprezentaciju za potrebe JU Zavičajni muzej Travnik
pdf
17.05.2019.
Usluge, Reklamne usluge i usluge marketinga – Oglas C/B u dnevnim novinama
pdf
18.05.2019.
Usluge prevoza radnika
pdf
24.05.2019.
Usluge, održavanja i popravki (Održavanje električnih instalacija)
pdf
29.05.2019.
Nabavka higijenskog materijala
pdf
31.05.2019.
Usluge, Usluge održavanja i popravki (Kontrola PP aparata)
pdf
31.05.2019.
Plan javnih nabavki JU Zavičajni muzej Travnik za 2019.
pdf
11.06.2019.
Usluge, Reklamne usluge i usluge marketinga (Oglas u dnevnim novinama 1/3 uspravna)
pdf
11.06.2019.
Usluge štampanja,kopiranja i izrade fotografija
pdf
14.06.2019.
Usluge prevoza radnika
pdf

 

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someonePrint this page