Category Archives: Uncategorized

Tehničke informacije

  Zavičajni muzej Travnik Depozitni račun Općine Travnik : 3380002210001221 Budžetska organizacija: 1203123 ID broj: 4236196440001 Adresa: Mehmed-paše Kukavice 1 , 72270 Travnik Tel./Fax: ++ 387 30 518-140 E-mail:   muzej.travnik@bih.net.ba   Djelatnici Fatima Maslić, direktor Škrgo Enes, kustos književnosti Sejfuli Ajla, kustos – arheolog Halilović Almir, dokumentarist Adžaip Beržih, sekretar Barišić Marina, manipulant Kaimović Ismet, […]

Opširnije